Dopo Presepe

Itala, Villetta San Giacomo, 6 gennaio 2009